ASS. DR BRANISLAV TRIFUNOVIĆ

Specijalista Specijalista dečije, plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Fakultet Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1997
Iskustvo 25 godina radnog iskustva
Oblast      strucnosti
  • Dečija hirirgija
  • Plastična hirurgija

Struči konsultant

Diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1997. godine. Specijalističke studije iz dečije hirurgije pohađao u periodu od 1998. do 2003. godine kada je položio specijalistički ispit.

Aprila 2004. godine započeo drugu specijalizaciju iz plastične hirurgije koju je završio 2010. godine.

2005. godine odbranio magistarski rad: “Uticaj patoanatomskih promena kod urođenog rascepa primarnog nepca na izbor operativne tehnike”, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Od 2003. godine stalno zaposlen na odeljenju Plastične i rekonstruktivne hirurgije Univerzitetske dečije klinike u Beogradu.

Septembra 2012. godine je izabran u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Članstva:

  • Od 2008. godine – MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters – WHO Collaborating Center),
  • od 2005. godine – ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
  • od 2005. godine, recenzent (rewiewer) stručnog časopisa Američkog udruženja za rascep usne i nepca (ACPA – American Cleft Palate Association), “Cleft palate craniofacial journal”
  • od 2004. godine – EUPSA (European Pediatric Surgeons Association)
  • od 2003. godine – ACPA (American Cleft Palate Association)
  • od 1996. godine – EMSA (Eurpeam Medical Student Association)

Naši Specijalsiti