Konsultacije

HMENSSANA SPECIJALNA BOLNICA

KONSULTACIJE

Pre svake hirurške intrevencije dolazite na konsultativni pregled kod naših lekara. Tom prilikom se pažljivo saslušaju Vaše želje, objasni Vam se tok zahvata i postoperativni oporavak. Mogu se napraviti i skice i predvideti kakav se estetski rezultat može realno očekivati.

Operativni zahvat

Na dan operativnog zahvata sve je podređeno pacijentu, uz stalni nadzor lekara i sestara, da obezbede pacijentu što bezbedniji i lagodniji operativni zahvat i prijatan boravak u našoj bolnici.
Kod opštih intravenskih anestezija u timu je prisutan i anesteziolog koji vodi pacijenta kroz anesteziju operativnog zahvata.

Zakazivanje

Svi pregledi se zakazuju telefonom, mailom ili lično. Maksimalno izlazimo u susret pacijentima za termin pregleda i intervencije.

Oporavak

Po završetku svake intervencije pacijent obavezno dobija pismeno uputstvo o postoperativnom ponašanju čime se oporavak čini lakšim i bezbednijim.
Kod manjih hirurških intervencija oporavak je brži i rezultati su brže vidljivi.
Kod većih operativnih zahvata oporavak je sporiji ,rezultati su vidljivi tek posle nekoliko nedelja i potrebna je češća kontrola kod našeg doktora.