Dr Jugoslav Ajtić

Specijalista Opšte i traumatološke hirurgije
Fakultet Medicinski frakultet
Iskustvo 30 godina radnog iskustva
Oblast      strucnosti
  • Opšta hirurgija
  • traumatološke Hirurgija

Struči konsultant

Specijalista opšte i traumatološke hirurgije, koju je stekao u Nemačkoj. Radni vek je proveo kao visoko priznati hirurg u Urgentnom centru KCS, kao načelnik hirurškog odeljenja. Usko se bavi problematikom iz koloproktologije.

Naši Specijalsiti