Dr Nebojša Karovčevski

ObrazovanjeDoktor medicine
Fakultet Sv’Kiril i Metodij u Skoplju
JezikEngleski
IskustvoHealth Care Institute Dubai

Specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije
Dr  Nebojša Karovčevski svoje obrazovanje završava na medicinskom fakultetu Sv’Kiril i Metodij u Skoplju.
Nakon studija, svoje profesionalno usavršavanje nastavlja u Dubaiju. Pored aktivnog angazmana u Health Care Institute Dubai, ulazi i u partnerstvo za otvaranje centra Me Now Dubai.
Dr Nebojša Karovčevski trenutno radi u Specijalnoj bolnici za plastičnu hirurgiju “Menssana” Beograd gde kao sertifikovani doktor primarno obavlja sve neinvazivne estetske zahvate.
Dr. Karovčevski se opredelio za rad u estetskoj hirurgiji jer veruje da svako zaslužuje da se oseća sigurno i zadovoljno u sopstvenoj koži.

Naši Specijalsiti