Dr Zoran Lekić

Specijalista Opšte,plastične,rekonstruktivne i estetske hirurgije
Fakultet Medicinski frakultet u Beogradu 1985. godine
Iskustvo 37 godina radnog iskustva
Oblast      stručnosti
 • Plastična hirurgija
 • Rekonstruktivne Hirurgija
 • Estetske hirurgije

Specijalista plastične i estetske hirurgije

Specijalista opšte, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, subspecijalista transplantacije kose i laserske estetske hirurgije.

Diplomirao na Medicinskom frakultetu u Beogradu 1985. godine. Po završetku studija nastavio odmah sa radom na Prvoj hirurškoj klinici u Beogradu, gde je i započeo specijalizaciju iz opšte hirurgije. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1991. godine i nastavio sa specijalizaciojom iz plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije, te je ubrzo položio i specijalistički ispit iz ove oblasti.

Od 1985. godine radio je na Opštem hirurškom odeljenju Prve hirurške klinike Univerziteta u Beogradu do 1986. godine, kada prekida zbog odsluženja vojnog roka u svojstvu lekara u JNA, zatim po povratku iz JNA 1987. godine nastavlja sa radom u novoformiranom centru za urgentnu hirurgiju u Kliničkom centru Srbije, gde obavlja poslove iz opšte, plastične, rekonstruktivne, estetske, grudne, vaskularne i urološke hirurgije, te iz traumatologije i ortopedije, stičući ogromno iskustvo u periodu od 1991. do 1994. godine za vreme trajanja ratnih sukoba u bivšoj SRJ, što je doprinelo velikom broju ranjenika koji su zbrinjavani u ovoj ustanovi. 1994. godine prelazi u privatnu praksu i radeći na završetku specijalizacije iz Plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije na klinici za Plastičnu hirurgiju i opekotine u Klliničkom centru Srbije do 1999. godine, kada potpuno prelazi u privatnu praksu.

U Međuvremenu pohađao je:

U Njujorku postdiplomski kurs iz esteteske hirurgije 1992. godine i isti
na Univerzitetu Prinston u Nju Džerziju 1992. godine, posvećen presađivanju kose, postiplomski kurs iz estetske hirurgije 1994. godine na univerzitetu u Pragu, postiplomski kurs iz laserske estetske hirurgije na univerzitetu Umea u Švedskoj 1994. godine, postiplomski kurs iz estetske hirurgije 1995. godine u Kjotu u Japanu, postiplomski kurs iz presađivanja kose u Jokohami u Japanu 1995. godine, postiplomski kurs iz presađivanja kose 1995. godine u Atini, postiplomski kurs estetske hirurgije u Meksiko Sitiju 1995. godine, postiplomski kurs o presađivanju kose 1997. godine u Lisabonu, postiplomski kurs estetske laserske hirurgije 1997. godine u Parizu, postiplomski kurs estetske hirurgije u Abidžanu, Obala Slonovače 1997. godine, u podorganizaciji Američkog udruženja estetske hirugije postiplomski kurs presađivanja kose 1998. godine, postdiplomski kurs laserske estetske hirurgije 1998. godine, postiplomski kurs iz ENT-LAUP hirurgije 1998. godine, kao i mnoge druge seminare u zemlji i inostranstvu.
Zahvaljujući ovim usavršavanjima i prisutnostima na mnogobrojnim svetskim skupovima, dr Zoran Lekić nosilac je članstva Svetskog udruženja plastične, rekonstruktivne i estetske hirugije i Evropskog udruženja za lasersku estetsku hirurgiju.
Član je privatne lekarske komore.

Dr Zoran Lekić živi i radi u Dubaiju u CITY CENTRE CLINIC gde sarađuje sa velikim brojem stručnjaka iz oblasti plastične, rekonstruktivne, estetske i opšte hirurgije. Krajem svakog meseca Dr Lekić dolazi u S.B. Mens Sana u Beogradu i vrši hirurške intervencije. Više o doktoru Lekiću na njegovom zvaničnom sajtu: drzoranlekic.com

 • Diplomirao na Medicinskom frakultetu u Beogradu 1985. godine
 • Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1991. godine
 • Postdiplomski kurs iz esteteske hirurgije   Univerzitetu Prinston u Nju Džerziju 1992. godine
 • Postdiplomski kurs iz estetske hirurgije 1994. godine na univerzitetu u Pragu
 • Postdiplomski kurs iz estetske hirurgije 1995. godine u Kjotu u Japanu
 • Postdiplomski kurs iz presađivanja kose 1995. godine u Atini
 • Postdiplomski kurs iz estetske hirurgije u Meksiko Sitiju 1995. godine
 • Postdiplomski kurs iz o presađivanju kose 1997. godine u Lisabonu
 • Postdiplomski kurs estetske laserske hirurgije 1997. godine u Parizu
 • Postdiplomski kurs estetske hirurgije u Abidžanu, Obala Slonovače 1997
 • Postdiplomski kurs  ENT-LAUP hirurgije 1998. godine

Naši Specijalsiti