Operacija nosa

HIRURGIJA LICA

OPERACIJA NOSA

Estetska korekcija nosa je jedna od najzahtevnijih operacija jer se jasno uočava promena koja znatno doprinosi poboljsanju izgleda i moze znatno promeniti fizionomiju. To navodi na zaključak da ovakve operacije trebaju izvoditi stručnjaci ne samo sa posedovanjem velikog umeća već i sa odgovarajućim iskustvom.

Korekcija nosa je takodje veoma značajna operacija jer treba imati u vidu da je oblik nosa jedna od glavnih odličja ljudskog lica i kao takav doprinosi skladu lica kao celine. Nije teško razumeti da taj sklad veoma cesto određuje i psihički status osobe.Te osobe sa nepravilnim nosem cesto imaju nesigurnost i pate zbog toga. Osetljive osobe često mogu biti potpuno zakočene ovakvim nedostatkom te nisu u mogucnosti da u privatnom i poslovno životu donose pravilne odluke. Zato je potrebno naglastiti da svaki nos može da se koriguje. Iskustava nam govore da se nakon urađenog zahvata i oporavka pacijenati osećaju mnogo bolje sigurnije i srećnije.
Lep oblik nosa se određuje njegovom veličinom i skaladom sa licem, pravilnoj gornjoj liniji kao i u širini nozdrva i širini samog nosa.
Uspeh operacije zavisi od mnogih faktora a jedan od najbitnijih je sigurno i pravi izbor hirurga jer je najalkše oblikovati nos na kome nisu rađene prethodne intevrencije ili nije bio povređen ali i takave noseve je moguće uspešno korigovati. Naravno, anatomska struktura nosa, jačina kostiju, debljina hrskavice i osnovni oblik bitno utiču na krajnji ishod operacije kao i reakcija tkiva pacijenta na operativni zahvat. Da bi se zadovoljili svi ovi uslovi,ukoliko je potrebno, primenjuje se kompjuterska animacija, odnosno prikazivanje mogućih rezultata i mogućeg oblika nosa. Na taj način možemo videti koji oblik nosa najviše odgovara određenom licu što je dobar preduslov za uspešan rezultat. Ono što takođe doprinosi boljim i sigurnijim rezultatima je i Primena Operativnog ultrapusnog lasera u ovoj operaciji gde se pristupni rezovi prave bez krvarenja što olakšava tok operacije i ubrzava oporavak. Najznačajniji doprinos lasera kod ovih operacija je u obradi vrha nosa i hrskavicama, kao i korekciji oblika i veličina nozdrva.

Operativni tok

Operativnom zahvatu prethodi preoperativna obrada pacijenata. Priprema takođe obuhvata i fotografisanje radi praćenja rezultata.
Sam hirurški zahvat se moze izvoditi u loklanoj anestezije ili opštoj Anesteziji i potpuno je bezbolan i bezbedan za pacijenta.

Operacija traje od 30 do 90 minuta pa i duže što zavisi od vrste intervencije koja se izvodi. Naime može se raditi samo vrh nosa ali takođe kompletan nos što podrazumeva i koštani deo, takodje se može raditi i nadogradnja nosa kod defekata ili kombinacija i za funkcionalnim operacijama što podrazumeva proširenje unutrašnjih vazdušnih puteva nosa što se radi istovremeno ali u saradnji sa ORL hirurgom Prilikom operacije nema spoljnih vidljivih ožiljaka izuzev ukoliko je potrebna značajnija korekcija veličine i širine nozdrva ali i tada su operativni rezovi u prirodnim ivicama i naborima pa su slabo uočljivi. U toku operacije kost se preoblikuje i postavi se imobilizacija na spoljašnoj strani nosa koja ostaje sedam dana. Ta imobilizacija ima za cilj da se usmeri zarastanje kostiju u novom polozaju i vrlo je značajno izbegavati povrede u periodu od šest nedelja nakon zahvata što garantuje siguran ishod. Prirodan tok oporavka tkiva traje nekoliko nedelja pa i meseci nakon operacije ali vidljivi tragovi takvog oporavka su nestali već posle desetak dana od same operacije. Naime tih 7-10 dana mogu se očekivati značajni otoci u predelu očiju i lica koji su praćeni modrilom ali to brzo nestaje dok diskretni otoci nestaju u narednom navedenom periodu. Nakon sedam dana od operativnog zahvata skidaju se tamponi koji se stavljaju u nosne otvore i imaju za cilj da podrže novu formu nosa a takođe se skida i imobilizacija sa spoljašnjeg dela nosa čime je najosetljivija faza i završena. Intersantno je da nakon ovih vrsta intervencija bolovi nisu prisutni ili su vrlo slabog inteziteta što takođe olakšava odluku da se podvrgnete ovakvom zahvatu.

Vrlo često i kada je to potrebno može se u jednom zahvatu uraditi i funkcionalna operacija to jest devijacija septuma koja ima za cilj poboljšanje i povećanje prohodnosti vazdušnih puteva nosa.

Uputsva za pacijente

Operacija se radi u loklanoj ili opštoj anesteziji sto podrazumeva da pored lokalnog anestetika pacijent dobija i sredstvo za spavnje te lagodno prođe kroz ceo operativni tok. Preporučuje se pacijentu da nekoliko sati pre intervnecije ne jede i ne pije. Sve potrebne laboratoijske i ostale analize rade se kod nas, pola sata pre same intervencije, pa nakon razgovora sa internistom i anesteziologom može da se pristupi operaciji. Posle operacije pacijent pod nadzorom stručnog osoblja boravi u bolnici najduže 24 sata,nakon čega se otpušta na kućnu negu. Prva kontrola se obavlja sedmog dana nakon operativnog zahvata kada se vade tamponi i skida imobilizacija sa spoljašnjeg dela nosa.
Bolovanje neophodno za ovaj zahvat obuhvata prvih 7-10 dana kada su uočljivi otoci i postoji imobilizacija spoljnog dela nosa ali se može putovati neposredno nakon obavljene operacije.
Ponovo naglašavamo da je potrebno voditi računa da ne dođe do pomeranja imobilizacije prvih sedam dana.