Uvećanje zadnjice

HIRURGIJA TELA

UVEĆANJE ZADNJICE

Uvećanje zadnjice predstavlja metodu kojom se povećava i oblikuje zadnjica, čime ona dobija prirodan i poželjan izgled.

Zadnjica može biti preoblikovana ili uvećana putem hiruške procedure koja se zove gluteoplastika. Ako želite da povećate ili preoblikujete svoju zadnjicu, a prethodno ste se uverili da dijete i naporno vežbanje ne daju zadovoljavajuće rezultate, onda je ovaj tretman idealan za vas.

Uvećanje pomoću svoje masti

Uvećanje zadnjice može se postići upotrebom vlastitog masnog tkiva pacijenta. Ovaj metod se može uzeti u obzir kada postoji dovoljna količina masti prisutna negde drugde u telu, obično je to negde oko stomaka ili donjeg dela tela. Prekomerno masno tkivo se uklanja (usisava) liposukcijom, a zatim se prečišćava posebnim metodama i onda se ubrizgava u zadnjicu ( u potkožno tkivo, u sam mišić ili ispod mišića), pružajući poboljšanje izgleda kompletne zadnjice. Ovaj tip operacije može da se obavlja pod opštom ili lokalnom anestezijom i ne ostavlja vidljive ožiljke. Nakon intervencije, pacijent nije u mogućnosti da sedi i leži na leđima 10-15 dana.

Uvećanje pomoću implanata

U praksi je poznato da su mnogi pacijenti koji žele drugačiji oblik zadnjice umereno ili izrazito mršavi, te da zbog toga nisu dobri kandidati za uvećanje zadnjice koje se postiže upotrebom njihovog sopstvenog masnog tkiva. Zbog toga se u ovim slučajevima preporučuje upotreba intramuskularno postavljenih implantata. Uvećanje zadnjice implantatima postiže se plasiranjem implantata  ispod velikog sedalnog mišića ili u sam mišić. Izvodi se kroz jedan rez u srednjoj liniji u projekciji repne – trtične kosti. Intervencija se radi u totalnoj anesteziji i traje od 1-2 sata i potpuno je komforan za pacijenta. Pacijenti se zatim zadržavaju na intenzovnoj nezi a potom prevode na bolnički stacionar. Kao i u prvom slučaju i ovde pacijent neće biti u mogućnosti da sedi i leži na leđima 10-ak dana nakon hirurške intervencije.

Uvećanje filerima

Obavlja ubrizgavanjem filera u potkožno tkivo, pri čemu se filer ubacuje kroz ubodne rezove veličine 2-3 mm. Ova hirurška metoda uvećanja zadnjice je prilično lagana za pacijenta.

Nakon ovakve intervencije, pacijent nije u mogućnosti da sedi i leži na leđima oko 10 dana.